Элсэгч

2017-2018 оны хичээлийн жилийн МУИС-ийн элсэлт

2017-2018 оны хичээлийн жилийн МУИС-ийн элсэлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.